DODGE RAM
Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

Saai takes on creditors to keep family farmers on their farms - South Africa

A dramatic increase in suicide among framers – whose lives have become unbearable during the drought as a result of high debt, unsympathetic banks and other financial service providers, and exploiting lawyers – has the agricultural community worried.

Although the ANC has been threatening with expropriation without compensation for years now, it is the banks and credit providers that are calling in the debt of drought-stricken farmers on a daily basis and evicting them from their farms. The sharpest point of this practice is when hundreds of farmers – who have been farming on their farms for generations, and whose debt is a fraction of the value of the farm, but who could settle the debt after one or two good seasons – end up on the streets without jobs or refuge.

During disastrous droughts there are very few buyers at auctions, and after a lifetime’s work and development of a farm, these farms are sold at prices much lower than the farmer’s outstanding debt. Moreover, the farmer is still held responsible for the remainder of his debt even after his farm has been sold.

Many of these farmers would have been able to pull themselves from debt after one or two good seasons. Not everything legal is always morally justifiable. The drive for higher profits for shareholders in banks and agricultural businesses cannot be reconciled with the suffering that a country and its farmers are subject to during destructive natural disasters such as a drought.

Saai will gather as much information as possible on the extent and intensity of the problem to investigate possible collective actions and solutions in cooperation with affected farmers. Thereafter, Saai will liaise with banks and other creditors and, if necessary, apply pressure to government to change the regulative environment so that exploitation and greedy actions by megacorporations are eliminated.

The financial positions of farmers who are bowled out by the drought are dire, and their families are at breaking point. Help us to identify them and also where the pressure is coming from. Send email with the information to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Saai pak skuldeisers om familieboere op hul plase te hou

’n Dramatiese toename in selfdood onder boere – wie se lewens weens die ergste droogte in dekades deur ’n hoë skuldlas, ongenaakbare banke en ander finansiële diensverskaffers, en uitbuiterprokureurs ondraaglik gemaak word – het die landbougemeenskap diep bekommerd.

Hoewel die ANC vir jare al met onteiening sonder vergoeding dreig, is dit banke en ander kredietverskaffers wat daagliks droogtegeteisterde boere se skuld oproep en hulle van hul plase afsit. Die skerpste punt van die praktyk is wanneer honderde boere – wat geslagte lank al op hul plase boer met skuld van ’n fraksie van hul plaaswaarde, maar wat in een goeie seisoen dié skuld sou kon delg – sonder werk of heenkome op straat beland.

In die rampspoedige droogte is daar min kopers op veilings, en ná ’n leeftyd se werk en opbou van ’n plaas word dié plase deur banke verkoop teen pryse wat minder as die boer se uitstaande skuld is. Boonop word die boer ná die verkoop van sy plaas steeds vir die uitstaande bedrag aanspreeklik gehou.

Baie van hierdie boere sou hulself in een of twee goeie seisoene uit hul skuld kon boer. Nie alles wat wettig is, is noodwendig moreel regverdigbaar nie. Die dryf na hoër winste vir aandeelhouers in banke en landbou-ondernemings is onversoenbaar met die swaarkry wat ’n land en sy boere ly in ’n verwoestende natuurramp soos ’n droogte.

Saai gaan soveel as moontlik inligting oor die omvang en intensiteit van die probleem insamel om moontlike kollektiewe aksie en oplossings te ondersoek saam met boere wat hierdeur geraak word. Daarna sal Saai met banke en ander skuldeisers skakel en, indien nodig, ook druk op die regering plaas om die regulerende omgewing só te wysig dat uitbuiting deur en gierige optredes van megakorporasies ingeperk word.

Die finansiële posisie van boere wat deur die droogte uitgeknikker is, is benard en hul families is op breekpunt. Help ons om hulle te identifiseer, en ook waar die druk op hulle vandaan kom. Stuur ’n e-pos met hierdie inligting na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dr. Theo de Jager

Direksievoorsitter


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

Jul
15

07.15.2020 - 07.17.2020

Aug
11

08.11.2020 - 08.14.2020

Sep
9

10:00 am 09.09.2020 - 11:00 am 09.11.2020

Travel Brand Africa

Don't cancel your African Safari! Postpone & Travel later.

www.travelbrand.co.za