DODGE RAM
Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

THE IMPACT OF LOAD SHEDDING ON AGRICULTURE – TAU SA RESPONDS

In a letter to the Group Chief Executive of Eskom, the president of TAU SA, Mr Louis Meintjes, expresses his serious concerns about the impact of load shedding on commercial agriculture.

There is no doubt that the current situation is the result of bad management, insufficient planning, poor application of standards and self-enrichment – not to mention involvement in state capture. The results of inept management and bad planning now put primary production of food at risk because the maintenance of the cold chain and other activities are seriously affected. Consequently, Eskom was informed that TAU SA only sees its way clear to recommend that farmers pay fixed costs reflected on customer accounts on a pro rata basis whilst a legal opinion will be sought for compensation for losses suffered during the load shedding period.

MEDIAVRYSTELLING: DIE IMPAK VAN BEURTKRAG OP LANDBOU – TLU SA REAGEER


Uitgereik deur: TLU SA

Navrae: Mr Louis Meintjes, President TAU SA, Cell.: 082 461 7262

Mnr Bennie van Zyl, Hoofbestuurder TLU SA, Sel.: 082 466 4470

Datum: Woensdag, 5 Desember 2018

In ‘n skrywe aan die Groep Uitvoerende Hoof van Eskom spreek die president van TLU SA, mnr Louis Meintjes sy ernstige kommer uit oor die impak van beurtkrag op kommersiële landbou. Daar is geen twyfel dat die huidige situasie die gevolg is van swak bestuur, ontoereikende beplanning, ‘n gebreklike toepassing van standaarde en selfverryking – om nie van betrokkenheid by staatskaping te praat nie. Die gevolge van onbeholpe bestuur en swak beplanning het nou tot gevolg dat primêre voedselproduksie op risiko is aangesien die koue ketting en ander landbou-aktiwiteite ernstig geaffekteer word. Gevolglik is Eskom ingelig dat TLU SA slegs sy weg oopsien vir boere aan te beveel dat die pro rata gedeelte van die vaste koste komponent van verbruikers se rekeninge betaal word en om ‘n regsopinie in te win met betrekking tot vergoeding vir verliese gelei tydens die beurtkrag periode.


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

Jul
15

07.15.2020 - 07.17.2020

Aug
11

08.11.2020 - 08.14.2020

Sep
9

10:00 am 09.09.2020 - 11:00 am 09.11.2020

Travel Brand Africa

Don't cancel your African Safari! Postpone & Travel later.

www.travelbrand.co.za