DODGE RAM
Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

Jongste nuus: Bek-en-klouseer- Suid Afrika

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die direkteur van dieregesondheid, dr Mpho Maja, het pas ’n opgedateerde verslag oor die bek-en-klouseer situasie uitgereik.

Daarin word aangedui dat 22 000 diere sedert 14 Januarie 2019 ingeënt is. Ongeveer 12 000 van dié diere is in die siektebeheerde-gebied ingeënt en alle ingeënte diere is gemerk. Die verbod op die beweging van gespletehoefdiere in die siektebeheerde-gebied is steeds van krag. Daar is tans geen aanduiding dat bek-en-klouseer buite dié gebied versprei het nie, en daarom word die beweging van gespletehoefdiere (insluitend wild) en onverwerkte diereprodukte op meriete binne Suid-Afrika toegelaat.

Woluitvoere na China

China het alle invoere van onverwerkte wol vanuit Suid-Afrika, weens die bek-en-klouseer uitbreking, opgeskort. China het nog nie ’n amptelike aanduiding gegee oor die aanvaarding van woluitvoere nie.

Huide en velle

Geen rou, gesoute huide en velle kan tans na China uitgevoer word nie. Dit is veral problematies vir Merino boere aangesien 90% van dié velle normaalweg na China uitgevoer word. China vereis ’n veeartsgesondheidsertifikaat wat sertifiseer dat die velle afkomstig is van ’n bek-en-klouseervrye sone, wat weens Suid-Afrika se huidige bek-en-klouseer status onmoontlik is.

Die handelstaakspan vir bek-en-klouseer is in die proses om in oorleg met die direkteur-generaal (DG) ’n besoek aan China te finaliseer, wat waarskynlik gelei sal word deur die DG. Dit is om te onderhandel oor die hervat van wol-, huid-, vel- en rooivleisuitvoere. Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het China versoek om ’n sertifikaat te aanvaar wat bevestig dat Suid-Afrika die wêreldorganisasie vir dieregesondheid, die OIE, se aanbevelings volg. Dit bepaal dat die velle vir 28 dae gesout moet word. China het nog nie daarop gereageer nie. Dieselfde situasie geld vir blou en gesplete velle.

Weens dieselfde redes kan Suid-Afrika ook nie op die oomblik blou en gesplete velle na Thailand of Uruguay uitvoer nie. Daar is egter geen beperkings op uitvoere na Europese Unie-lande of Turkye geplaas nie. Dorpervelle word nie deur enige beperkings geraak nie, aangesien dit grootliks na Europese Unie-lande in ’n gepekelde vorm uitgevoer word.

Vleismarkte

Verskeie versoeke is gerig vir die heropening van vleismarkte, maar beperkte sukses is behaal. Meer besonderhede oor dié markte sal binnekort bekendgemaak word.

Handel met Jordanië en Qatar is hervat. Lande soos Egipte en die Verenigde Arabiese Emirate het ’n hersiende versoek vir beesvleis gestuur, maar die nuwe konsepgesondheidsertifikate is steeds nie ontvang nie. Konsepsertifikate vir handel met Bahrain, Koeweit en Swaziland is ingedien, maar terugvoer word steeds afgewag. Struikelblokke ten opsigte van taal word veral met Mosambiek ervaar. Amptenare van Mosambiek het aangedui dat hulle beplan om Suid-Afrika en die beheerde gebied te besoek.

Hervat van handel

’n Deel van die oplossing is die implementering van ’n nasionale naspeurbaarheidstelsel. Die RPO het R100 000 bewillig om dit van die grond af te kry en word ook op die betrokke werksgroep verteenwoordig. Die RPO is van mening dat daar in ’n volgende heffingsperiode voorsiening gemaak sal moet word vir meer kapasiteit om bio-sekuriteitsaspekte aan te spreek. Die RPO is optimisties dat handel in huide, velle, wol, bokhaar en embrios hervat gaan word nog voor die bek-en-klouseervrye sone status herwin is.

Die 12 000 beeste in die siektebeheergebied moet geslag word alvorens daar ’n aansoek by die OIE ingedien kan word om Suid-Afrika se bek-en-klouseervrye sone status te herwin. Die slagproses en vergoeding daaraan verbonde sal nog gefinaliseer moet word en met die plaaslike produsente, waarvan die meeste opkomende en bestaansboere is, uitgeklaar word.

Die moontlikheid bestaan egter dat Suid-Afrika se handelsvennote nogsteeds invoere kan weier.

Dit is die RPO se siening dat indien alles volgens plan verloop Suid-Afrika sy status waarskynlik nie voor einde 2020 sal kan herwin nie. Die RPO moedig produsente steeds aan om met die provinsiale dieregesondheidsforums te skakel om ingelig te bly oor wat in hul omgewings aangaan. – RPO Pervserklaring


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

Jul
15

07.15.2020 - 07.17.2020

Aug
11

08.11.2020 - 08.14.2020

Sep
9

10:00 am 09.09.2020 - 11:00 am 09.11.2020

Travel Brand Africa

Don't cancel your African Safari! Postpone & Travel later.

www.travelbrand.co.za