Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

POLITIEKE EN EKONOMIESE REALITEITE VIR 2019

Die land se politieke en ekonomiese realiteite hou verskeie ernstige bedreigings en baie groot onsekere vooruitsigte vir 2019 in ten opsigte van die ANC-regering se politieke en ekonomiese beleid.

Die Ramaforie wat na die verkiesing ‘n jaar gelede in die land posgevat het, sal baie gou in die nuwe jaar finaal platval omdat die president, Cyril Ramaphosa, probeer om die swak ekonomie met die ANC se vernietigende politieke en ekonomiese ideologie te red,” sê Fanie Brink, onafhanklike landbou-ekonoom. Brink sê daar bestaan geen moontlikheid dat hierdie beleid sal slaag nie en die land se ekonomiese groei sal in 2019 verder daal, die wisselkoers sal verder verswak, die staat se bankrotskap sal baie groter afmetings aanneem, terwyl dit steeds baie aanvaarbaar sal wees dat korrupsie die beste kortpad na selfverryking is.

“Een ding kan nou aanvaar word en dit is dat 2018 'n baie beter jaar was as wat 2019 vir die land sal wees!” Die onomkeerbare agteruitgang van die ekonomie sal nie gestuit word nie en die ANC sal geensins daarin slaag om sy politieke doelwitte van groter gelykheid, laer armoede en werkloosheid te bereik sonder baie sterker ekonomiese groei as ‘n voorvereiste nie. Selfs tenspyte daarvan dat die ANC-regering sy ideologie deur groter regulering van die ekonomie op die land probeer afdwing en steeds voortgaan met sy herverdeling van die land se bates, potensiële ekonomiese groei en vooruitgang. 

Grondonteiening sal die ekonomie en die land finaal oor die afgrond dryf en verder in 'n onderontwikkelde land laat verval waarin minstens 85% van die bevolking uiteindelik totaal van die landbou afhanklik sal raak, soos wat dit in feitlik al die ander Afrika-lande gebeur het, met baie groter armoede en ongekende hongersnood. 

Die ANC-regering het op die meeste nog net 5 jaar nodig om die ekonomie en land totaal te vernietig!

Die moontlikheid dat die demokrasie in die land daarna sal platval en die land deur 'n diktator regeer sal word as gevolg van die regering se korrupte en onbeheerbare fiskale beleid en dissipline, kan nie totaal uitgesluit word nie.

Die enigste oplossings vir die ekonomie en die land is 'n totale verwerping van die ANC se sosialistiese en kommunistiese politieke en ekonomiese beleid en 'n totale terugkeer na 'n kapitalistiese ekonomiese stelsel wat dwardeur die hele wêreld vandag ekonomiese groei deur middel die winsmotief dryf en skep. Dit beteken dat dit die verantwoordelikheid van die regering is om ‘n politieke en ekonomiese omgewing daar te stel wat bevorderlik sal wees vir die verbetering van die winsgewendheid en volhoubaarheid van elke besigheidsonderneming in elkeen van die verskillende bedrywe in die ekonomie teneinde ‘n groter bydrae tot ekonomiese groei te kan lewer.

Die beroemste en seker die slimste man van die vorige eeu, Albert Einstein, het nie verniet die volgende gesê nie: “We will never be able to solve problems on the same level of thinking as when we created them!” Dit is die ANC-regering se enkele grootste uitdaging

 Bothaville Navrae: 082 573 5661


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

May
12

05.12.2020 - 05.15.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

Marketing Video