Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

Dis mielie planttyd in Suid Afrika

Dis mielieplantyd in Suid Afrika en elke streek het sy eie plantdatums soos wat geskiedenis dit bewys het en opbrengste gemeet is.

Met al die nuwe tegnologie en data tot beskikking kan produsente baie beter besluite neem- en planters en toerusting kan vir jou alles tot op die naaste meting doen. Maar daar is en daar sal nie in die nabye toekoms, sekerlik presies vir jou gese kan word wanneer dit gaan reen en hoeveel nie.  Dit is nog steeds die groot faktor as dit kom by droeeland produksie. 

Maar as jy 'n landbouer is in murg en been en jy ken die natuur en sy kenmerke gaan baie bitter min landboukundiges met al hulle data en boeke kennis jou verkeerd bewys. Daar is baie lesse in die natuur en al is ons in die sogenaamde aardverwarmings fase kan mens nog steeds baie kenmerke en gewoontes sien. 

Die keuse van jou plantdatum le net by jou en jou alleen. Hoe jy jou mielies plant waar jy dit plant en met hoeveel kunsmis en wat nog daarmee gepaard gaan, is jou eie besluit. Dis maar dieselfde as die gesegde wat lui- "elke man soen sy vrou op sy manier". 

Dit is ook so dat as jou bure se trekkers om jou dreun en die pitte in die grond val, dan raak jy ook maar kriewelrig, veral as dit nat is en alles lyk baie goed.  Dis hier waar jy moet sterk staan en bly by jou besluite. 

Saam met die kom natuurlik daardie besluit om te plant as dit nie nat genoeg is nie, en die tyd loop uit.

Ek weet van menige landbouers wat in die verlede baie droegrond weggeneem het ,om die mieliepit in natgrond te kry, sodat dit kan ontkiem. Nodeloos om te se dat dit daarop volgens gereen het en 'n baie goeie oes is afgehaal 

Maar dit kan ook andersom wees. As jy lekker nat watertafel gronde het soos in die Wes- Vrystaat en jy weet daar is genoeg vog om die mielieplant te dra tot na die middel somer dan kan jy die kans vat. Met 'n rusland stelsel is jou kanse nog beter en kan jy mer meer gerustheid plant. Met bewaringslandbou gaan die nog makliker wees omdat die vog in die grond bekerm is. 

Dit lyk of daar genoeg reen gaan voorkom vanaf die einde van November oor groot dele van die saaigebiede. Ons Agri News Net span is tans in die Vrystaat en daar is redelik baie jong saailinge al te sien.

Verlede week was ons in Mpumalanga en van die mielies is al enkel hoogte.  Dit moet ook nou reen in gebied. Daar is redelik baie aanplantings onder besproeing en die mielies is al heuphoogte. 

Van die belangrikste bestuursbesluite behels kultivarkeuse en ’n gepaste plantdatum – veral in die westelike produksiegebiede. 

Onder droëlandtoestande is die periode waartydens die mielieplant baard stoot en stuifmeel stort (die bestuiwingstydperk) van uiterste belang.

In die koeler oostelike gebiede is die primêre faktor wat in ag geneem moet word voordat daar op ’n plantdatum besluit word, die hoeveelheid hitte-eenhede wat deur die mielieplant benodig word. Die westelike produksiegebiede loop die risiko vir ’n moontlike midsomer-droogte tydens die blom- en graanvullingstadium van die mielieplant en dit moet in ag geneem word.

Lees gerus die artikels van bemesting van Sasol wat in die (advertorial) deel beskikbaar is. 

Aangesien grondwatertoestande oor die algemeen goed is vir dié tyd van die jaar (veral op watertafelgronde), kan ’n vroeë plantdatum oorweeg word. Die groeiseisoenlengte van kultivars moet egter in ag geneem word. Die kanse vir ’n misoes is skraal, maar buitengewone hoë opbrengste is onwaarskynlik.

Plant normale tyd tot effens later want verwagte goeie reën gedurende Februarie kan voordelig wees. Indien daar weens ongunstige toestande tydens planttyd nie geplant kan word nie en laat geplant word , is die kanse vir rypskade groot , maar met die nuwe kultivars is die groeitydperk baie korter en kan jy dir moontlik maak. 

Kultivar-aanpassings sal dus nodig wees. Daar kan veral gekyk word na korter groeiseisoen kultivars. Hitte-eenhede kan ook in die oostelike gebiede ’n rol speel. Versprei plantdatums Die verspreiding van plantdatums behoort die laagste risiko in te hou, maar die kanse is goed dat die  gewasse van een van die plantdatums sal onderpresteer.

‘n Mielieplant ontwikkel aanvanklik redelik stadig en dit neem ongeveer 27 dae tot 35 dae na-opkoms tot by die vyfblaar-stadium (V5). Hierna neem die groeitempo normaalweg drasties toe en blom is rondom 55 dae tot 85 dae na-opkoms. Hitte-eenhede (680 tot 730 benodig tot 50% blom) en konstante vogvoorsiening speel ‘n groot rol in die groeitempo van mielies.

Die belangrikste groeistadiums van ‘n mielieplant kan in vier fases opgedeel word:

  • Opkoms tot V5
  • V5 tot pluim
  • Pluim tot hardedeeg
  • Hardedeeg tot fisiologies ryp

El Niño-toestande is nie vreemd nie en kom gemiddeld een uit elke vier jaar voor. Dit gaan gewoonlik gepaard met redelike goeie reën, voordat die droër toestande intree. Tradisioneel veroorsaak El Niño bogemiddelde winter- en lentereën oor groot gedeeltes van Suid-Afrika, met min reën wat gedurende November, Desember en Januarie kan voorkom.

Hierdie periode word gevolg deur gemiddelde tot bogemiddelde reën teen die einde van Januarie en groot gedeeltes van Februarie, gevolg deur droër toestande gedurende  Maart en April. Die kanse vir ’n midsomer-droogte is gevolglik redelik groot. Graanprodusente wat goeie grondwaterbestuur doen – veral op watertafelgronde – kan die reënwater wat buite die groeiseisoen val, opgaar. Dit sal hul risiko verlaag.
Grond met ’n laer opbrengspotensiaal moet eerder nie tydens ’n El Niño-verskynsel geplant word nie. Gedurende hierdie verskynsel is die kanse vir redelike vroeë ryp in die herfs baie hoër en die kanse vir ryp voor einde Maart tot 10 April is groot. 

Baie sterkte met die seisoen wat amptelik begin het, ons Nuusspan sal een of ander tyd dalk by jou 'n draai maak.

Geniet die lekker van planttyd en daar is min mense wat die moed het om gemiddeld R1 miljoen rand en meer per dag in die grond te sit as jy ongeveer 200 hektaar per dag plant.

Die reuk van heerlike vars grond en die oopkrap van saad om te kyk of dit die regte diepte le, agter die planters is 'n wonderlike ervaring.

Netso is daardie gevoel as jy na 7 dae om die lande ry en groen rytjies van jong mielieplantjies wys so duidelik.

Dit is begin van 'n nuwe seisoen en jy het die geloof en vertroue om dit alles in die grond en natuur te sit. Dit is ons landbouers op hulle beste. 

Johanel ANN


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

May
12

05.12.2020 - 05.15.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

Marketing Video