Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

Blamerings en vergryp mentaliteit - Suid Afrika - Ons tyd is min.

Dis is blykbaar baie belangrik vir Suid Afrika en sy mense om te hoor wat die regering en sy leiers se en dan in die meeste gevalle is dit presies wat hulle wil hoor, omdat leiers wat nie eenheid het nie, daarvan hou om jou te vertel wat jy wil hoor.

Ons het baie min eenheid in die land onder die inwoners en die regering en al die onderskeie politieke partye.

Die haat en die verdeeldheid in Suid Afrika sal nooit eenheid in die land bring nie. Geen leier kan enigsins sukses he as daar nie eenheid onder sy volgelinge is nie. Ons is in die jaar 2020- en nog baie min van die beloftes het gerealiseer. Maar ons lees en sien daagliks in die media hoe die verlede en alles wat daar gebeur het die oorsaaak is vir alles wat vandag verkeerd in in Suid Afrika. 

Suid Afrikaners word oorheers deur Blameringsmentaliteit ( Victim mentallity) ..en die regering en baie groot korporatiewe maatskappye word ook nog verder oorheers deur"Greediness" of vergryp mentaliteit.

Dit asof almal mekaar blameer vir alles wat gebeur het en dat daar so vinnig as moontlik soveel as moontlik gegryp moet word om vinnig rykdom te versamel.

Mense wat oorheers word deur Blameringsmentaliteit voel magteloos, koppig, maak gedurige foute, het net negatiewe voorstelle en lewer konstruktief negatiewe kritiek op alles. Die net praat en geen doen. Geen aksie en planne wat daadwerklik oorgaan tot die doen van al die beloftes. 

Hulle is onwillig om voorstelle van ander te implimenteer. Daar woord geen verantwoordlikheid aanvaar vir enige iets nie. Dis net altyd ander mense se skuld, en die verlede is altyd ter sprake. Manipulering en selfsug is aan die orde van die dag.

Die meeste van die slagoffers kry hulle self baie jammer. Alle fokus is op die verlede,alles gaan oor self voordeel en vergryp.

Suid Afrika en sy media is deel hiervan want die media is altyd voor as dit kom by negatiewe sensasie want dit verkoop. Die publiek is al so ingestel dat hulle net daarop reageer en dan daaroor praat. Die Media gee ook baie publisiteit aan hierdie tipe leiers en mense wat sensasie soek en geen beloftes nakom nie.

Ons het doeners nodig, mense met integriteit en respek vir hulle medemens. 

Weereens is dit bewys in die georganiseerde Landbou en ander vertakkings die afgelope tyd toe boere in die Nood was met voer en water en daar is dadelik gehelp is deur mense wat daad by die woord gesit het en vandag nog hulle woord nakom. Ons Landbou leiers van georganiseerde Landbou en ander sit daadwerklik skouer aan die wiel en doen wat te doene is. 

Sover gaan meeste van Suid Afrika se landbouers beloon word met goeie oeste in 2020- en dit is 'n beloning op harde werk- en genade. Suid Afrika se inwoners het weereens kos op die tafel vir nog 'n seisoen. 

Die negatiewe gees wat onder die grootste deel van Suid Afrikaners heers kom van sekere politieke leiers wat nie hulle beloftes nagekom het nie en nou almal blameer vir alles.

Die regering van Suid Afrika maak nog steeds beloftes en voorstelle wat nog baie min van gedoen is. Die land se inwoners genoeg geluister na al die beloftes- want beloftes maak skuld en die skuld is voor die deur. 

Landsburgers betaal maandeliks van hulle swaar verdiende geld oor aan die die regering. Ons land is verdeel deur politieke leiers en rassisme is aan die orde van die dag. Alles word net "demand" 

Die probleem is ook dat sekere regeringsinstansies nie hulle werk doen nie- die daaglikse werk waarvoor al die amptenare betaal word- dit word of glad nie gedoen nie- of laat gedoen of half gedoen.  Daar is ook geen tyd nie- Landbou verloor jaarliks miljoene agv dienste wat nie gelewer word nie.  Ons landsburgers staan in ure lange toue om van dienste gebruik te maak en daar is altyd een of ander verskoning. 

Dis tyd dat ware leiers na vore kom, leiers met visie en leiers wat eenhied in Suid Afrika kan bring. Ons het mense nodig met ware kennis en wysheid en kenners en spesialiste op hulle gebied. Daar is nie meer tyd nie. Ons het mense nodig met deursettingsvemoee- mense wat die bul by die horings pak en hulle steur aan sogenaamde politieke leiers wat niks van staatsbestuur af weet nie. Ons het te veel mense indiens van die regering wat absoluut niks doen nie. Ons het "groei" nodig in Suid Afrika en ons mense nodig met "balls" Ons moet Suid Afrika regmaak, opbou en 'n werk skep vir elkeen in die land.  

Dis nou tyd om op een of ander manier deur te dring tot die regering van die dag.  Ons edelagbare President wil graag he ons moet agter hom verenig- maar dit kan alleenlik gebeur as hy sy tande begin wys en klaarpraat met staatskapers en wet en orde in die land herstel en ophou om te stagneer en emosie aan elke besuite te koppe. Daarmee saam moet hy sy beloftes nakom- want dit gebeur nie. 

INTUSSEN - 

Neem verantwoordelikheid vir jou besluite en staan daarby. Vermy die negatiewe media en al sy stories. Dink en praat positief en hou jouself gesond en ondersteun jou familie en vriende en mede boere.


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

May
12

05.12.2020 - 05.15.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

Marketing Video