TLU SA calls for self-control amidst efforts of polarisation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

TLU SA calls on all South Africans to not be swept up by hidden efforts to create polarisation.The executive committee today discussed the situation in the country and the safety of its members. TLU SA also drew up guidelines for members on how to conduct themselves during protest actions.

“The events at Senekal in the Free State confirmed that communities in South African reached their breaking point in terms of unacceptable crime and corruption,” says Mr Henry Geldenhuys, the president of TLU SA. “The double standards, when it comes to the handling of crime, creates polarisation in communities and with the SAPS.”

The government fails South Africa in almost all facets. Crime in South Africa is not limited to agriculture. The recent spate of murders and crime has been at unacceptable levels for too long, and we will not tolerate the situation worsening even more.

TLU SA questions the political will to take on crime.

“We are realistic about the possible solutions,” says Mr Geldenhuys. “We cannot change the situation by ourselves. We must work with other organisations and structures to work on a joint strategy against crime for the future.”

TLU SA also called on various organisations and church bodies to reach out to the government to ask it to contain the severe levels of crime in the country.

“It is easy, against this background, to be swept up by emotions and lose self-control,” says Mr Geldenhuys. “The danger exists that people can abuse lawlessness in such a situation. It can lead to serious conflict, bloodletting and the destruction of infrastructure and property.

“But, there lies more power in self-control than anarchy. And that is the message we sent our members today.”

READ MORE TLU SA Free State warns about feeling of resistance under farmers

TLU SA vra selfbeheersing te midde van pogings tot polarisasie
 

 TLU SA doen ‘n ernstige beroep op Suid-Afrikaners om nie deur die verskuilde pogings om polarisasie te skep, meegevoer te word nie.

Die uitvoerende komitee het vandag vergader om die situasie in die land en die veiligheid van lede te bespreek. TLU SA het dan ook riglyne vir lede saamgestel oor hoe om tydens protesaksies op te tree.

“Die gebeure by Senekal in die Vrystaat bevestig dat gemeenskappe in Suid-Afrika breekpunt bereik het ten opsigte van die onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Die dubbele standaarde in die hantering van misdaad, is ook besig om polarisasie in gemeenskappe en ook met die SAPD te veroorsaak.”

Die regering faal Suid-Afrika in feitlik alle opsigte. Die misdaad in Suid-Afrika word nie tot landbou beperk nie. Die huidige vlaag van moord en misdaad is reeds op onaanvaarbare vlakke en ‘n verslegting van die situasie kan nie geduld word nie.

TLU SA bevraagteken egter die politieke wil om misdaad aan te spreek.

“Ons is realisties oor moontlike oplossings,” sê mnr. Geldenhuys. “Ons kan nie op ons eie die situasie verander nie. Ons móét hande vat met ander organisasies en strukture om gesamentlik ‘n strategie teen misdaad vir die toekoms uit te werk.”

TLU SA het dus ook op 9 Oktober 2020 na verskeie organisasies en kerkgenootskappe uitgereik en hulle gevra om ‘n ernstige versoek aan die regering te rig om onaanvaarbare misdaad aan bande te lê.

“Dit is maklik om teen hierdie agtergrond deur emosies meegevoer te word en selfbeheersing te verloor,” sê mnr. Geldenhuys. “Die gevaar bestaan ook dat wetteloosheid in so ‘n situasie uitgebuit kan word. Dit kan lei tot ernstige konflik, bloedvergieting en die vernietiging van infrastruktuur en eiendom.

“Maar, daar is meer krag in selfbeheersing as anargie, is die boodskap wat ons vandag aan ons lede gestuur het.”